Print bookPrint book

Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα

Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα 

ιστοχώρος: MENtoring Technology Enhanced Pedagogy
Μάθημα: ΠΕ02 Φιλολόγων: Επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ με το μοντέλο μεικτής μάθησης
Book: Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα
Printed by: Επισκέπτης
Date: Monday, 21 January 2019, 11:39 AM

1 Διαδραστικοί Πίνακες στα φιλολογικά μαθήματα

Ορισμένα χρήσιμα εργαλεία του διαδραστικού πίνακα είναι:

  • Εισαγωγή κειμένου και διορθώσεων, είτε ως σχόλιο είτε αυτόνομα, σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα, σε κείμενα – εικόνες – ιστοσελίδες, με όλες τις γνωστές δυνατότητες των υπολογιστών (έντονα γράμματα, υπογράμμιση, χρωματισμός, μεγέθυνση κτλ.)
  • Επιλογή και μετακίνηση «αντικειμένων» με αφή-σύρσιμο.
  • Αναγνώριση γραφής (μετατροπή κειμένου από χειρόγραφο σε τυπογραφικό).
  • Αντιγραφή – επικόλληση για ευκολότερη επεξεργασία κειμένων.
  • Απόκρυψη ολόκληρης της σελίδας ή μέρος της και σταδιακή εμφάνισή της.
  • Διαχωρισμός οθόνης και ταυτόχρονη προβολή πολλών κειμένων, εικόνων, πινάκων κ. ά.
  • Δημιουργία δεσμών (links) προς άλλα αρχεία ή το διαδίκτυο.
  • Εγγραφή σε βίντεο και αποθήκευση όσων έχουν πραγματοποιηθεί στον πίνακα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Παράλληλα, δίνεται η εκ των υστέρων δυνατότητα προσθήκης βίντεο και ήχου.
  • Σύστημα καταγραφής της ανταπόκρισης του κοινού (Audience response system), με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που επιτρέπει την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών από τα θρανία τους σε δραστηριότητες όπως αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, ασκήσεις αξιολόγησης, ζωντανές ψηφοφορίες κτλ. 

*σημείωση: τα διδακτικά παραδείγματα που παρατίθενται εδώ δημιουργήθηκαν από την ομάδα έργου για τις ανάγκες της επιμόρφωσης

1.1 Διδακτικό παράδειγμα για το μάθημα της Γλώσσας

Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει στην Α' Λυκείου αποφασίζει να αξιοποιήσει τον διαδραστικό πίνακα κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της ενότητας "Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες". Συγκεκριμένα, επισκέπτεται το Ψηφιακό Σχολείο ώστε να χρησιμοποιήσει το εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο που βρίσκεται εκεί για το κεφάλαιο "οι ποικιλίες της γλώσσας". Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τους ενεργούς συνδέσμους που διατίθενται στο βιβλίο, ώστε να επισκεφτούν διάφορες ιστοσελίδες με διαλεκτικό υλικό. Κυρίως αξιοποιεί τον σύνδεσμο προς το "Κέντρον Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων" για να ακούσουν ηχητικό διαλεκτικό υλικό και παράλληλα να δούνε και την γραπτή μεταγραφή και μετάφρασή του.

1.2 Διδακτικό παράδειγμα για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει αρχαία ελληνικά στο Γυμνάσιο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει ο διαδραστικός πίνακας κατά τη διάρκεια της μελέτης του αρχαίου κειμένου. Κυρίως χρησιμοποιεί το εργαλείο της «χρωματικής επισήμανσης» (highlight) για να σημειώνει τα διάφορα γλωσσικά και γραμματικά στοιχεία.

Ο ίδιος εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί συχνά ασκήσεις από μια ιστοσελίδα που βρήκε στο διαδίκτυο με σκοπό την εξάσκηση των μαθητών σε ποικίλα γλωσσικά φαινόμενα.

1.3 Διδακτικό παράδειγμα για το μάθημα της Ιστορίας

Ένας εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί συχνά τον διαδραστικό πίνακα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της Ιστορίας για να δείξει ποικίλο πολυμεσικό υλικό, όπως ταινίες εποχής, φωτογραφικά ντοκουμέντα ή γραπτές πηγές. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της βυζαντινής ιστορίας στη Β’ Γυμνασίου αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την πολυμεσική εφαρμογή «Θεόδωρος: στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο» και συγκεκριμένα το επεισόδιο 8 με τίτλο « Η δολοφονία του αυτοκράτορα Φωκά αναστατώνει τη γαλήνη στη βασιλεύουσα. Ο Τζιμισκής καταλαμβάνει το θρόνο» 

Δεύτερο παράδειγμα - περιγραφή ενός διδακτικού συμβάντος:

 Οι μαθητές/τριες ήταν ενθουσιασμένοι, όταν μπήκαν στην τάξη και παρατήρησαν ότι στη θέση του μαυροπίνακα υπήρχε κάτι νέο. «Τι είναι αυτό κυρία;». Η καθηγήτρια ιστορίας Μ.Π. τους είπε να κάνουν υπομονή. Η επόμενη φράση της καθηγήτριας τους ξάφνιασε: «Παρακαλώ μη βγάζετε έξω τα βιβλία σας». Η καθηγήτρια πήρε στα χέρια της το τηλεχειριστήριο, η οθόνη του νέου διαδραστικού πίνακα φωτίστηκε και εμφανίστηκε ο τίτλος του μαθήματος: «Ο κυκλαδικός πολιτισμός». Στη συνέχεια προχώρησε στον πίνακα και με ένα χτύπημα στην οθόνη άλλαξε σελίδα στο αρχείο παρουσίασης: η επόμενη οθόνη περιλάμβανε εικονογραφικό υλικό και ερωτήσεις όπως πότε και πού άνθισε ο κυκλαδικός πολιτισμός, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του κτλ. «Μπορεί κανείς να απαντήσει στις ερωτήσεις; Κανένας σας; Ωραία, ας τις κρατήσουμε για αργότερα. Ας δούμε πρώτα ένα ντοκιμαντέρ για τον κυκλαδικό πολιτισμό. Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή, οπότε μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτά τα φώτα για να κρατάτε σημειώσεις». Ενεργοποίησε τη λειτουργία βίντεο στην οθόνη του διαδραστικού πίνακα και το ντοκιμαντέρ ξεκίνησε. Η καθηγήτρια διέκοπτε κατά διαστήματα την προβολή, για να υπογραμμίζει και να σχολιάζει σημεία του ντοκιμαντέρ. Όταν ολοκληρώθηκε η προβολή, η καθηγήτρια εμφάνισε πάλι το αρχείο με τις ερωτήσεις στην οθόνη. «Ποιος θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις στον πίνακα;» Ένας μαθητής σήκωσε το χέρι. Η καθηγήτρια του έδωσε έναν ειδικό μαρκαδόρο με τον οποίο έγραψε την απάντηση. Στη συνέχεια μάρκαρε το κείμενο και το χειρόγραφο μεταγράφηκε σε τυπογραφικό κείμενο στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Με τον ίδιο τρόπο σηκώθηκαν και άλλοι μαθητές και έγραψαν τις απαντήσεις τους. Όταν ολοκληρώθηκε η άσκηση, η καθηγήτρια αποφάσισε να εκτυπώσει το φύλλο εργασίας και να το μοιράσει στους μαθητές. Την ίδια στιγμή επέλεξε και να αποθηκεύσει το αρχείο, ώστε να είναι διαθέσιμο για το επόμενο μάθημα ή για να το ανεβάσει στην ιστοσελίδα της.

1.4 Διδακτικό παράδειγμα για το μάθημα της Λογοτεχνίας

 Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει λογοτεχνία στην Β' Λυκείου αποφασίζει να αξιοποιήσει τον διαδραστικό πίνακα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του έργου "Η Ζωή εν τάφω" του Στρ. Μυριβήλη. Συγκεκριμένα, επιλέγει μια σειρά πολυμεσικού υλικού που σχετίζονται με το κείμενο, όπως ένα βίντεο που δείχνει τη ζωή στα χαρακώματα, και το προβάλλει στον διαδραστικό.

Σε άλλη περίπτωση, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ποίησης ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τον διαδραστικό πίνακα ώστε να επισκεφτεί τη σελίδα του Youtube για να δείξει απαγγελίες, μελοποιήσεις και οπτικοποιήσεις ποικίλων ποιημάτων.