Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. H Eυρωπαϊκή ένωση και ο σχεδιασμός για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ (2020)

 • 2. Εισαγωγή στη γλώσσα Logo και τα Logo-like περιβάλλοντα

 • 3. Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής.

 • 4. Διδακτικά σενάρια

 • 5. Εννοιολογικοί χάρτες

 • 6. Εισαγωγή στο "ρομπότ" KAREL

 • 7. Θεωρίες Μάθησης και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Διδακτική Μεθοδολογία

 • 8. Υλοποίηση σεναρίου - εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό με την Αλγοριθμική και τη Γλώσσα

 • 9. Υλοποίηση σεναρίων για το δομημένο προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα της Αλγοριθμικής και της Γλώσσας

 • 10. SCRATCH: εισαγωγή

 • 11. Σενάρια με το Scratch

 • 12. Προηγμένα σενάρια με το Scratch

 • 13. Διαδίκτυο, Κοινότητες πρακτικής και Μάθησης και web 2.0

 • 14. Προετοιμασία φύλλων εργασίας

 • 15. Θεωρία Ειδικού Μέρους: Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Σενάριο αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

 • 16. 1o Σενάριο Πληροφορικού Γραμματισμού


  • 17. ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ: Το Διαδίκτυο και μερικές εκπαιδευτικές του χρήσεις

  • 18. Προσαρμοστικά Συστήματα

  • 19. Συστήματα CMS - LMS - H πλατφόρμα moodle

  • 20. GAME MAKER


   • 21. ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ: Εφαρμογές γραφείου

   • 24. Διδασκαλία αλγορίθμων

   • 25. Σενάριο για τη δημιουργία project

   • 26. 2ο σενάριο Πληροφορικού Γραμματισμού

   • 27. ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ: Eκπαιδευτικό λογισμικό: κατηγορίες και αξιολόγηση. Ασφάλεια

   • 28. Βάσεις δεδομένων και Ψηφιακή σχεδίαση

     meikto modelo

    • 29. Δίκτυα Υπολογιστών - Κυκλοφορία της πληροφορίας στους Η/Υ