Διαθέσιμα Μαθήματα

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Φιλολόγων (ΚΣΕ ΠΕ02). 

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση των καθηγητών των Μαθηματικών (ΚΣΕ ΠΕ03).